Drienov

  Úvod  I  História  I  Základné údaje  I  Občasník  I  Firmy  I  Fotogaléria  I  Erb  I

 

 

Obecný úrad Drienov
Mierová 1, 082 04 Drienov
Telefón:
051/7498161
051/7931301
Fax: 051/7939222
E-mail: 
ocu@drienov.sk

Geoportál
Hasiči
Materská škola
Viacúčelové ihrisko
Odchody autobusov
Návštevná kniha
Chat
Mapa Drienova
Voľby

Úradná tabuľa

Povinné zverejňovanie
Vývoz odpadu
OcÚ a Matrika
Ponúkame na predaj
Poplatky
Oznamy OcÚ
VZN obce

Servis pre občana

Životné situácie
Zamestnanie
Cestovný poriadok
Telefónny zoznam
PSČ


Vítame Vás na webových stránkach Drienova, obce ležiacej v Košickej kotline, medzi mestami Prešov a Košice. Naše stránky pripravujeme tak, aby dobre slúžili verejnosti, podnikateľom i záujemcom odinakiaľ. Miestni občania tu nájdu všetky dôležité dokumenty, vyhlášky či správy o dianí v obci, podnikatelia zasa adresáre firiem a ďalšie dôležité informácie.
Zvlášť nás teší, pokiaľ nie ste z Drienova a chcete sa o ňom niečo dozvedieť. Ponúkame Vám informácie o histórii, pamiatkach, prírode, spoločenskom živote atď..
Veríme, že sa Vám naše stránky
budú páčiť a radi sa na ne budete vracať. Privítame i Vaše námety a pripomienky na ich zlepšovanie.

AKTUÁLNE

2.7.2015
Oznámenie o straregickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020

Oznámenie
17.6.2015
Projekt - Napojme sa

Oznam
7.5.2015
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
Oznam
23.4.2015
Projekt - Napojme sa
Projekt

Oznam
16.4.2015
Požiare trávy
Oznam
1.4.2015
Zmena stránkových dní na OcÚ
Aktuálne stránkové dni
23.2.2015
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"
Oznámenie
18.2.2015
Čistenie komínov
Ponuka
Drienovský bál 2015 13.2.2015
Drienovský bál 2015
9.2.2015
Referendum
Výsledky v Drienove
18.12.2014
Drienovský občasník 06/14

 

 

 

9.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015 - 2017

 

 

 

2.12.2014
Cvičenie v obecnom dome

Príďte si zacvičiť každý pondelok a štvrtok od 18.30 do 19.30 hod. do sály obecného domu.

 

 

 

16.11.2014
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

 

 

 

9.10.2014
Farma ošípaných Drienov

 Zverejnenie
 
Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky
 
Príloha č. 3

 

 

 

2.10.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu
 
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov

 

 

 

2.9.2014
Oznámenie ÚPSVaR Prešov

 

 

 

18.8.2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014
 Oznámenie o zapisovateľke miestnej volebnej komisie
 
Oznámenie o určení počtu obyvateľov
 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

 

 

 

4.6.2014
Možnosť zakúpenia vodomernej šachty

 

 

 

 

2.12.2013
Návrh zmien a doplnkov ÚPN obce Drienov na pripomienkovanie
 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
 URBANISTICKÝ NÁVRH K ÚPN SÚ DRIENOV XI/2013 - M=1:2000
 DIGITALIZÁCIA PÔVODNÉHU ÚPN SÚ Z ROKU 1994 - M=1:2000
 SPRIEVODNÁ SPRÁVA
 
VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
 TABUĽKA ZÁBER PPF
 VRCHNÁ OBÁLKA PPF
 VRCHNÁ OBÁLKA SPRIEVODNÁ SPRÁVA
 
ZOZNAM VÝKRESOV
 
ELEKTROROZVODY K ÚPN SÚ DRIENOV XI/2013 - M=1:5000 podklad
 
ELEKTROROZVODY K ÚPN SÚ DRIENOV XI/2013 - M=1:5000 náložka
 
ZÁSOBOVANIE PLYNOM K ÚPN SÚ DRIENOV XI/2013 - M=1:5000 podklad
 ZÁSOBOVANIE PLYNOM K ÚPN SÚ DRIENOV XI/2013 - M=1:5000 náložka
 VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA K ÚPN SÚ DRIENOV XI/2013 - M=1:5000 podklad
 VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA K ÚPN SÚ DRIENOV XI/2013 - M=1:5000 náložka
 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - M=1:5000 podklad
 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - M=1:5000 náložka

 

15.10.2013
Oznámenie o obstarávaní ÚPD

 

13.5.2013
Situácia vo výskyte besnoty v Prešovskom kraji

 

26.3.2013
Vesmír očami detí
 

 

11.12.2012
List na ministerstvo
Rada rodičov posiela list na ministerstvo školstva.

 

3.5.2012
Revitalizácia ulice Pod dvorom -
na pripomienkovanie
 
Popis riešenia
 
1. Situácia širších vzťahov
 
2. Celková situácia
 
3. Komplexný urbanistický návrh
 
4. Zastavovací plán lokality A
 
5. Zastavovací plán lokality B
 
6. Návrh rozvodov ELI lokalita A
 
7. Návrh rozvodov ELI lokalita B

 

21.4.2012
Diplomy za 2. miesto v medzinárodnej suťaži
Diplomy žiačok, ktoré sa zúčastnili 6. a 7. apríla na medzinárodnej tanečnej súťaži v Zlíne, kde obsadili vynikajúce 2. miesto v silnej konkurencii. Sú to žiačky CZUŠ sv. Mikuláša z pobočky Drienov:
Soňa Harvanová, Klaudia Tomková, Kristína Murajdová, Kristína Kostelníková, Romana Juhásová.
Srdečne BLAHOŽELÁME a tešíme sa z ich úspechu, zároveň ďakujeme za prípravu pani učiteľke Hane Gojdovej a pánovi učiteľovi Vladimírovi Klementovi.
Diplom 1
Diplom 2

 

18.4.2012
Otvorenie nového Zariadenia pre seniorov v Centre sociálnych služieb sv. Márie v Drienove

 

20.3.2012
Voľby do NR SR 2012
Výsledky volieb v obci Drienov.

 

14.3.2012
Spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu

 

8.2.2012
Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu
V týchto dňoch ste si našli pred domom modrú nádobu na separovaný zber. Niektorí neviete o čo ide. Prečítajte si to v tomto dokumente:

 Zber separovaného odpadu

 

3.2.2012
Vynikajúce výsledky drienovských strelcov
Dňa 30. 12. 2011 sa konal 5. ročník Trans Atlantickej streleckej súťaže v streľbe zo vzduchovej pištole. Zúčastnil sa jej aj člen nášho streleckého klubu Ing. Jozef Mižák. Vďaka svojmu vynikajúcemu výsledku obsadil prvé miesto v súťaži.
Pozrite si aj ďalšie výsledky.

Trans-Atlantic - 5. ročník
 
Extraliga KE
 
Majstrovstvá KE kraja
 
Majstrovstvá PO kraja

 

23.11.2011
Separovaný zber rastlinných olejov a tukov

 

23.11.2011
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

 

10.8.2011
Memoriál Jozefa Pavúra - výsledky

 

1.6.2011
ŠK OcÚ Drienov - umiestnenie
Pozrite sa, ako sa umiestnili naši šachisti v 3. lige v tomto ročníku.

 

9.4.2011
Diplom za 2. miesto v medzinárodnej suťaži
Diplom žiačok, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnej tanečnej súťaži v Zlíne, kde obsadili vynikajúce 2. miesto z 51 súborov. Sú to žiačky CZUŠ sv. Mikuláša z pobočky Drienov:
Soňa Harvanová, Simona Cviková, Klaudia Tomková, Kristína Murajdová, Kristína Kostelníková, Ľubka Sopková, Lenka Sabolová, Romana Juhásová.
Srdečne BLAHOŽELÁME a tešíme sa z ich úspechu, zároveň ďakujeme za prípravu pani učiteľke Hane Gojdovej a pánovi učiteľovi Vladimírovi Klementovi.

 

17.3.2011
RVPS Prešov

Úprava regiónov ...
Informácia o domácich zabíjačkách ...

 

28.4.2010
Urbanistickú štúdiu ku konceptu ÚPN
Obecné zastupiteľstvo schválilo „Urbanistickú štúdiu ku konceptu ÚPN – Obec Drienov – zmeny a doplnky 2010“, vypracovanú autorom nášho územného plánu Doc. Ing. arch. Václavom Kohlmayerom na prepojenie ulice Pod dvorom a ulice Osloboditeľov a na zmenu funkčného využitia parcely č. 1150/43 v k.ú. Drienov na výrobnu plochu pre fotovoltaickú elektráreň.
 
Urbanistická štúdia - sprievodná správa (.pdf)
 
Urbanistická štúdia - Pod dvorom (.pdf)
 
Urbanistická štúdia - Gymeš (.pdf)

 

19.3.2010
Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava - V. Kapušany - Lemešany 2x400 kV. Dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Drienove, je možné do nej nahliadnúť, robiť z nej výpisy alebo fotokópie .
Oznam o dátume a mieste verejného prerokovania správy

 

15.1.2010
Oznam o kolaudácii vodovodu

 Oznam o kolaudácii vodovodu (.pdf)

Kópiu listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a situáciu pozemku s pripájaným domom Vám môžeme poskytnúť vo väčšine prípadov (ak sú jasné vlastnícke vzťahy) aj na Obecnom úrade v Drienove, kde dostanete aj bližšie informácie.

 

11.9.2009
Priemyselný park Drienov - zmena stavby pred jej dokončením
 Drienov - slnečná fotovoltaická elektráreň (.pdf) 
 PP Drienov - zmena stavby pred jej dokončením (.pdf)  

 

9.6.2009
Napísali o nás na www.zive.sk
V Drienove možno vyrastie fotovoltaická elektráreň   (sita)
V priemyselno-logistickom parku v Drienove v prešovskom okrese možno vyrastie fotovoltaická elektráreň. Spoločnosť Raton, s.r.o. pripravila v priemyselnom parku všetky podmienky pre výstavbu slnečnej elektrárne, pričom v súčasnosti už rokuje s potenciálnymi investormi...
(pokračovanie)

 

16.4.2009
Zaburinené plochy – pokyn

Každý poľnohospodár, ktorý poberá priame podpory musí udržiavať pôdu v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami. Napriek skutočnosti, že každoročne je časť subjektov, ktorým sú poskytované podpory kontrolovaná pracovníkmi PPA, stáva sa, že užívateľ poľnohospodárskej pôdy nedodržiava stanovené podmienky. Z toho dôvodu bola na internetovej stránke MP SR zverejnená výzva pre občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál Pôdne fórum.
Zároveň Vás chceme touto cestou informovať o zriadení webovej stránky, kde je možné nahlasovať zaburinené plochy na poľnohospodárskej pôde a v areáli poľnohospodárskych podnikov.
Adresa stránky MP SR je www.land.gov.sk.
Na úvodnej stránke je treba označiť
„Informačné nástroje“ kde sa objaví heslo „AGROFORUM“. Po otvorení tejto stránky je potrebné označiť „Fórum pre využívanie poľnohospodárskej pôdy“. Na tejto stránke sa dá prihlásiť cez „Registráciu“ a je nutné vyplniť potrebné údaje, až potom možno komunikovať.
Obvodný pozemkový úrad Prešov

 

12.11.2007
Zámer - priemyselný park


Zámer - priemyselný park (.doc)
 
Zámer - priemyselný park (.pdf) 

 

1.10.2007
Napísali o nás v Korzári
Medzi Košicami a Prešovom vyrastá priemyselný park   (tasr)
KOŠICE. Medzi Prešovom a Košicami v katastri obce Drienov vyrastá priemyselný park. Pri dvojzmennej prevádzke by v ňom malo nájsť uplatnenie takmer 350 pracovníkov. Vlastníkom takmer 800-miliónovej investície bez technológií je bratislavská developerská spoločnosť Raton...

 

Zaujímavé odkazy

Nájdite svojich spolužiakov
Verejný informačný portál pre samosprávy
Prešovský informačný server
Obec Drienov na stránkach SLOVAKIAGUIDE

 

  © 2004 Mgr. Rastislav Pribula

  Oficiálne internetové stránky obce Drienov  I  OnlineMonitor: