...
Obec Drienov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 6 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.02.2020

D2/2020

Neuvedené

BETPRES, s.r.o.

Obec Drienov

28. 5 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Drienov v roku 2020

12/2020

500,00 EUR

Centrum futbalových talentov Slovakia

Obec Drienov

24. 3 .2020

Zmluva č. 3200311 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

11/2020

3 000,00 EUR

Obec Drienov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

18. 3 .2020

Kúpna zmluva

10/2020

3 690,00 EUR

Ing. Slavomír Jurek

Obec Drienov

25. 2 .2020

Kúpna zmluva

9/2020

1 680,00 EUR

Ján Legdan, Helena Legdanová

Obec Drienov

25. 2 .2020

Kúpna zmluva

8/2020

860,00 EUR

Štefan Kmec

Obec Drienov

25. 2 .2020

Kúpna zmluva

7/2020

810,00 EUR

Miroslava Humeňajová

Obec Drienov

21. 2 .2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 2/2020

6/2020

Neuvedené

XYLO MACHINERY SK, s.r.o.

Obec Drienov

21. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

5/2020

1 260,00 EUR

Hirekon, s.r.o.

Obec Drienov

19. 2 .2020

Zmluva o dielo

4/2020

340 983,89 EUR

BETPRES, s.r.o.

Obec Drienov

19. 2 .2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 12/2019

DA4/2020

Neuvedené

DAG SLOVAKIA, a.s.

Obec Drienov

14. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Drienov v roku 2020

3/2020

6 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Drienov

Obec Drienov

29. 1 .2020

Zmluva č. 3/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Drienov

2/2020

210,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Drienov

29. 1 .2020

Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Drienov

1/2020

8 120,00 EUR

Súkromné centrum voľného času, Beniakovce

Obec Drienov

24. 1 .2020

Dohoda číslo 2020/37/054/6 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci"

DA3/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Drienov

23. 1 .2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 0201032019

DA2/2020

Neuvedené

UNISTAV spol. s r.o., Prešov

Obec Drienov

23. 1 .2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 0101032019

DA1/2020

Neuvedené

UNISTAV spol. s r.o., Prešov

Obec Drienov

3. 1 .2020

Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 1672012 zo dňa 18.1.2013

D1/2020

1 530,00 EUR bez DPH

DATALAN, a.s.

Obec Drienov

11. 12 .2019

Príkazná zmluva

24/2019

180,00 EUR

JUDr. Elena Balíková

Obec Drienov

2. 12 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Drienov v roku 2019

23/2019

1 000,00 EUR

Cirkevná základná umelecká škola - pobočka Drienov

Obec Drienov

28. 11 .2019

Zmluva o dielo

22/2019

36 599,72 EUR

BuGra BJ s.r.o.

Obec Drienov

4. 11 .2019

Príkazná zmluva

21/2019

100,00 EUR

JUDr. Elena Balíková

Obec Drienov

29. 10 .2019

Zmluva o spolupráci

20/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

7. 10 .2019

Mandátna zmluva

19/2019

7 000,00 EUR bez DPH

DATIVUS s.r.o.

Obec Drienov

26. 9 .2019

Zmluva o dielo

18/2019

10 159,20 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Drienov

2. 9 .2019

Zmluva o dielo

17/2019

27 033,77 EUR

CH stav–pro, s. r. o.

Obec Drienov

30. 7 .2019

Zmluva o úvere č. 559/CC/19

16/2019

332 194,11 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Drienov

30. 7 .2019

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

15/2019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Drienov

30. 7 .2019

Záložná zmluva NCRZP č. 559/CC/19-ZZ1

14/2019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Drienov

11. 6 .2019

Kúpna zmluva

13/2019

7 028,00 EUR

Mária Kurimská, Peter Korem

Obec Drienov

29. 4 .2019

Zmluva o dielo

12/2019

743 880,00 EUR

DAG SLOVAKIA, a.s.

Obec Drienov

27. 3 .2019

Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

11/2019

188,10 EUR

Mesto Košice

Obec Drienov

22. 3 .2019

Zmluva č.5/2019 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ

10/2019

313,50 EUR

Mesto Prešov

Obec Drienov

15. 3 .2019

Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ

09/2019

6 332,70 EUR

Súkromné centrum voľného času, Beniakovce

Obec Drienov

7. 3 .2019

Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ

08/2019

62,70 EUR

Súkromné centrum voľného času ELBA

Obec Drienov

7. 3 .2019

Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ

07/2019

62,70 EUR

Gymnázium sv. Moniky

Obec Drienov

6. 3 .2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

06/2019

1 050,00 EUR

Hirekon, s.r.o.

Obec Drienov

6. 3 .2019

Zmluva o balíčku GDPR+certifikáte SSL

05/2019

160,00 EUR

Galileo

Obec Drienov

15. 1 .2019

Zmluva č. 3/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obsatrávania

04/2019

25,00 EUR /hod.

AF tender, s.r.o.

Obec Drienov

11. 1 .2019

Zmluva o dielo 0201032019

03/2019

75 507,54 EUR

UNISTAV spol. s r.o., Prešov

Obec Drienov

11. 1 .2019

Zmluva o dielo 0101032019

02/2019

231 598,12 EUR

UNISTAV spol. s r.o., Prešov

Obec Drienov

4. 1 .2019

Zmluva č. 03/01/2019 o poskytovaní služieb externého manažmentu

01/2019

11 868,00 EUR

IKF Service, s.r.o.

Obec Drienov

16. 11 .2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

D2/2018

14 248,81 EUR

BuGra s.r.o.

Obec Drienov

29. 10 .2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003155 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

21/2018

23 682,64 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

22. 10 .2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

D1/2018

215 002,16 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

2. 10 .2018

Zmluva o spolupráci

20/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

19. 9 .2018

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

19/2018

200,00 EUR na rok

TD, s.r.o.

Obec Drienov

14. 9 .2018

Zmluva o dielo

18/2018

99 799,94 EUR

BuGra s.r.o.

Obec Drienov

1. 9 .2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

17/2018

2 500,00 EUR

HELENSON s.r.o.

Obec Drienov

26. 7 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Drienov v roku 2018

16/2018

6 000,00 EUR

Grécko-katolícka cirkev, farnosť Drienov

Obec Drienov

12. 7 .2018

Zmluva o prenájme stĺpov miestneho rozhlasu na umiestnenie reklamných zariadení

15/2018

180,00 EUR /rok

VISIBLE WAY s.r.o.

Obec Drienov

29. 6 .2018

Zmluva o výpožičke

14/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

28. 6 .2018

Zmluva o spolupráci

13/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

21. 6 .2018

Zmluva o dielo

12/2018

340 881,79 EUR

Merate, s.r.o.

Obec Drienov

20. 6 .2018

Zmluva o dielo 01/06/2018

11/2018

5 040,00 EUR

4ARCH STUDIO, s.r.o.

Obec Drienov

24. 5 .2018

Zmluva o dielo

10/2018

29 434,02 EUR

PROFIL INVEST THREE s.r.o.

Obec Drienov

24. 5 .2018

Kúpna zmluva

09/2018

15 934,00 EUR

AUTO - IMP SERVIS s.r.o.

Obec Drienov

20. 4 .2018

Zmluva o poskytovaní poradenstva

08/2018

100,00 EUR mesačne

MOAD s.r.o.

Obec Drienov

20. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

07/2018

429 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

12. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

06/2018

188,10 EUR

Mesto Prešov

Obec Drienov

20. 3 .2018

Zmluva o dielo

05/2018

24 988,86 EUR

Kočiš Vlastimil - stavebné práce

Obec Drienov

26. 2 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

04/2018

250,80 EUR

Mesto Košice

Obec Drienov

21. 2 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

03/2018

262 294,68 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Drienov

13. 2 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

02/2018

6 395,40 EUR

Súkromné centrum voľného času, Beniakovce

Obec Drienov

3. 1 .2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

01/2018

1 050,00 EUR

Hirekon, s.r.o.

Obec Drienov

10. 11 .2017

Zmluva o dielo

34/2017

2 400,00 EUR

Ing. Juraj Seman

Obec Drienov

3. 10 .2017

Príkazná zmluva č. 48/PO/2017/POI

33/2017

20,00 EUR

RZMO Prešov-Šariš

Obec Drienov

19. 9 .2017

Zmluva o dielo č. 04/09/2017

32/2017

9 918,00 EUR

Jozef Fejerčák - FEJPOL

Obec Drienov

8. 9 .2017

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

31/2017

Neuvedené

Marián Gunár

Obec Drienov

8. 9 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Drienov v roku 2017

30/2017

1 000,00 EUR

Cirkevná základná umelecká škola - pobočka Drienov

Obec Drienov

7. 9 .2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru

29/2017

1 000,00 EUR

GROUP 99, s.r.o.

Obec Drienov

7. 9 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Drienov v roku 2017

28/2017

10 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Drienov

Obec Drienov

23. 8 .2017

Zmluva o službách č. 220817/2

27/2017

500,00 EUR

Peter Baran - CS consulting

Obec Drienov

23. 8 .2017

Zmluva o službách č. 220817/1

26/2017

500,00 EUR

Peter Baran - CS consulting

Obec Drienov

22. 8 .2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

25/2017

Neuvedené

Synektika, s.r.o.

Obec Drienov

11. 8 .2017

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

24/2017

200,00 EUR

TD, s.r.o.

Obec Drienov

8. 8 .2017

Zmluva o dielo

23/2017

9 360,00 EUR

4ARCH STUDIO, s.r.o.

Obec Drienov

7. 8 .2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

22/2017

215 002,16 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

7. 8 .2017

Zmluva o dielo

21/2017

87 354,06 EUR

BuGra s.r.o.

Obec Drienov

3. 8 .2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Inform systému Dátové centrum obcí a miest

20/2017

1,00 EUR (1 € na obyvateľa obce)

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS)

Obec Drienov

28. 7 .2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

19/2017

1 540,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Drienov

Obec Drienov

28. 7 .2017

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

18/2017

12 500,00 EUR

IK TENDER SERVICE s.r.o.

Obec Drienov

11. 7 .2017

Zmluva č. 37815 o poskytnutí dotácie

17/2017

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Drienov

5. 6 .2017

Zmluva o spolupráci

16/2017

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

29. 5 .2017

Zmluva o dielo

15/2017

11 950,00 EUR

Ing. Blanka Barnová

Obec Drienov

11. 5 .2017

Zmluva o pripojení

14/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Drienov

27. 4 .2017

Zmluva o dielo

13/2017

21 610,80 EUR

Synektika, s.r.o.

Obec Drienov

25. 4 .2017

Zmluva o službách č. 25/04/2017

12/2017

1 490,00 EUR

Peter Baran - CS consulting

Obec Drienov

24. 4 .2017

Dodatok č. 1/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

11/2017

Neuvedené

FURA s.r.o.

Obec Drienov

31. 3 .2017

Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí fin.prostriedkov

10/2017

376,20 EUR

Mesto Košice

Obec Drienov

31. 3 .2017

Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí fin.prostriedkov

09/2017

188,10 EUR

Mesto Prešov

Obec Drienov

3. 3 .2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

08/2017

343 312,33 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Drienov

1. 3 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR na rok 2017

07/2017

16 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Drienov

9. 2 .2017

Zmluva o zabezpečení poskytovanie soc.služby a poskytovania fin. príspevku

04/2017

3,00 EUR 3 €/h

Dôstojný život všetkým, n.o.

Obec Drienov

9. 2 .2017

Zmluva o dielo

05/2017

1 500,00 EUR

Ing. Tomáš Velebír

Obec Drienov

9. 2 .2017

Zmluva č. 1 o poskytnutí fin.prostriedkov

06/2017

6 583,50 EUR

Súkromné centrum voľného času, Beniakovce

Obec Drienov

26. 1 .2017

Zmluva o službách

03/2017

1 490,00 EUR

Peter Baran - CS consulting

Obec Drienov

16. 1 .2017

Zmluva o dielo

02/2017

1 440,00 EUR

IKF Service, s.r.o.

Obec Drienov

11. 1 .2017

Kúpna zmluva

01/2017

14 000,00 EUR

Helena Čarnogurská

Obec Drienov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Zvoz odpadu 2019

Napíšte nám

Napíšte nám

Aktuálne počasie

dnes, sobota 11. 7. 2020
slabý dážď 28 °C 13 °C
nedeľa 12. 7. silný dážď 18/10 °C
pondelok 13. 7. jasná obloha 20/10 °C
utorok 14. 7. slabý dážď 22/10 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 14.7.2020, 16:05:47

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Rímsko-katolická farnosť
Materská
škola
Hasiči
2215 Počet
obyvatělov
Viaceúčelové ihrisko
1283 Prvá písomná zmienka