Drienov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRIENOV KTORÝM SA ZRUŠUJE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ČÍSLO __/2018 O PODROBNOSTIACH VO VECIACH POPLATKU PREVÁDZKOVATEĽA MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA - NÁVRH

Dátum zvesenia: 16. 12. 2023 Zodpovedá: Správce Webu