Drienov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRIENOV KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ČÍSLO 4/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE - NÁVRH

Dátum zvesenia: 16. 12. 2023 Zodpovedá: Správce Webu